Poskytované služby


Kardiovaskulární onemocnění stále představují nejčastější příčinu úmrtí v západním světě.

Společným jmenovatelem postižení tepenného systému je ve většině případů ateroskleróza - tzv. kornatění tepen. Zanášení tepen a jejich uzávěry způsobují cévní mozkové příhody, infarkty myokardu, ischemii zažívacího traktu
a dolních končetin. Klíčem léčby je předcházení vzniku těchto závažných stavů nebo jejich recidivy.

Nejzávažnějším onemocněním žilního systému je hlubká žilní trombóza, která může postihnout i dosud zcela zdravé pacienty po úraze, operaci, při imobilizaci, v těhotenství, po dlouhých cestách či bez zjevné vyvolávající příčiny (vliv dědičnosti). Uvolnění trombu (sražené krve)
z hluboké žíly může způsobit plicní embolii, která při velkém rozsahu ohrožuje pacienta na životě.

Kvalitu života může významně snížit chronická žilní nedostatečnost. Křečové žíly (varixy) nejčastěji na podkladě dědičnosti a celoživotní zátěže způsobují zpětný tok žilní krve, a zprvu kosmetický defekt se mění v otoky, tíhu, bolesti a noční křeče. Největšími komplikacemi jsou záněty kůže, povrchových žil a bércové vředy.

Podrobná diagnostika otoků je klíčová pro zjištění poruchy lymfatických cév. Lymfatické otoky vznikají často po operacích či úrazech nebo při onkologických onemocněních. Včasná diagnostika, úvodní a udržovací léčba jsou cestou ke zmírnění obtíží.

V naší ambulanci poskytujeme jednorázová vyšetření i pravidelnou péči o cévní pacienty.

Individuální lidský přístup v kombinaci
s moderní technikou a poznatky medicíny je prioritou naší péče.

Klinické vyšetření

Angiologické vyšetření zahrnuje rozhovor
s pacientem o jeho aktuálních obtížích a ostatních onemocněních, následuje fyzikální vyšetření jako takové. Na základě diagnostické rozvahy se dohodneme na vyšetřovacím a léčebném postupu, indikujeme další zobrazovací či laboratorní vyšetření a dlouhodobé cíle.

Není nezbytné mít doporučení praktického lékaře či jiného specialisty, pokud vnímáte obtíže, můžete se pro vyšetření u nás rozhodnout sami.

Co diagnostikujeme a léčíme?

 • náhlý otok a bolest - podezření na hlubokou žilní trombózu
 • otoky
 • křečové žíly
 • žilní záněty
 • pocit těžkých nohou, pálení žil, noční křeče
 • bolesti nohou po delším stání či sezení
 • křečové bolesti svalů při chůzi
 • klidové bolesti, nehojící se defekty
 • cévní výdutě (aorta)
 • onemocnění krčních tepen
 • vyšetření po cévní mozkové příhodě
 • záchvatovité bolestivé zbělení prstů
 • stavy po akutní žilní trombóze a embolii
 • vysoký cholesterol
 • Neinvazivní vyšetřovací metody

 • ultrazvuk oblouku aorty a krčních tepen
 • ultrazvuk tepen horních končetin a cévních přístupů pro hemodialýzu
 • ultrazvuk břišní aorty a jejích větví
 • ultrazvuk tepen dolních končetin
 • ultrazvuk hlubokých a povrchových žil dolních končetin
 • digitální fotopletysmografie žil dolních končetin
 • pletysmografické měření kotníkových
  a prstových tlaků
 • Zdravotní pojištění

 • 111 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

 • 201 Vojenská zdravotní pojišťovna ČR

 • 205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

 • 207 Oborová zdravotní poj. zam. bank, poj. a stav.

 • 209 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

 • 211 Pojišťovna ministerstva vnitra

 • 213 Revírní bratrská pokladna, zdrav. pojišťovna


 • Ceník pro samoplátce je k dispozici v ordinaci

  Ordinační hodiny

  Pondělí 10.00 - 16.00
  Úterý 10.00 - 16.00
  Středa 10.00 - 16.00
  Čtvrtek 10.00 - 16.00
  Pátek 10.00 - 16.00

  Objednávání

  Preferujeme objednání předem, abychom mohli lépe hospodařit s Vaším časem a omezit čekání na vyšetření na minimum. Nemusíte mít doporučení praktického lékaře. Vězměte si s sebou aktuální seznam léků a poslední lékařské zprávy. Pokud se nemůžete dostavit, dejte nám, prosím, co nejdříve vědět.

  Objednat se

  Akutní obtíže

  Bez objednání vyšetřujeme pacienty
  s podezřením na hlubokou žilní trombózu, většinou na doporučení odesílajícího lékaře, zvláště u pacientů s jednostranným náhle vzniklým otokem dolní končetiny s bolestí.

  Lidé


  ...

  Jaroslav Kudlička

  Lékař

  Profesní údaje

  Absolvoval 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po promoci nastoupil jako sekundární lékař na 3. interní kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, kde působí dosud. Těžištěm jeho klinické praxe je akutní kardiologie a intenzivní péče. Je držitelem specializované způsobilosti v kardiologii a angiologii. Mimo klinického výzkumu v oblasti neinvazivní diagnostiky kardiovaskulárních onemocnění se věnuje experimentální kardiologii na Fyziologickém ústavu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Jako pedagog se mimo běžné výuky podílí na zavádění pacientských simulátorů do pregraduálního vzdělávání. Úspěšně absolvoval postgraduální doktorské studium v biomedicíně. Je prvním autorem několika původních prací publikovaných v zahraničních časopisech, aktivně se účastní tuzemských i zahraničních kongresů v oblasti kardiologie a cévních přístupů pro hemodialýzu.

  Vybavení


  Ambulance je vybavena moderními zobrazovacími a vyšetřovacími přístroji. Veškerá prováděná vyšetření jsou nebolestivá.

  Triplexní ultrazvukový přístroj

  ...

  Ultrazvukový přístroj Chison Qbit5 s lineární, konvexní a kardiologickou sondou

  Pletysmografický a dopplerovský přístroj

  ...

  Vaskulární laboratoř umožňující pletysmografické měření tepen končetin, stanovení kotníkových a prstových tlaků včetně poloautomatického dopplerovského modu, a pletysmografické měření žilního refluxu

  EKG, EKG Holter

  ...


  ...

  Bluetooth EKG a Holter Cardioline

  Kontakt


  Adresa

  Masarykova nemocnice Rakovník
  Dukelských hrdinů 200

  angiorak@gmail.com

  735 77 33 70 (10.00 - 13.30)

  Pokud nemůžeme brát telefon, pište, prosím sms nebo email, budeme se snažit ozvat zpět.


  Ordinace se nachází v 1. patře interního pavilonu "diagnostika"


  Parkování v areálu nemocnice je zpoplatněno podle doby parkování.

  Mapa